صفحه اصلى اخبار ارائه توانمندى هاى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد در نمايشگاه السيت مشهد

ارائه توانمندى هاى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد در نمايشگاه السيت مشهد

مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد براى اولين بار توانمندى هاي دانشگاه آزاد اسلامى را در حوزه فن آورى اطلاعات و ارتباطات با شركت در پنجمين نمايشگاه فن آورى اطلاعات و شهر الكترونيك مشهد «السيت» به معرض نمايش گذاشت . اين نمايشگاه از 1 تا 4 شهريور ماه در محل دائمى نمايشگاه بين المللى مشهد در حال برگزارى مى باشد .

كسب مقام اول كشورى