صفحه اصلى اخبار رونمايى از طرح يكپارچه سازى اطلاعاتى واحدهاى منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامى در نمايشگاه السيت مشهد

رونمايى از طرح يكپارچه سازى اطلاعاتى واحدهاى منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامى در نمايشگاه السيت مشهد

 هم زمان با برگزاري نمايشگاه فن آوري اطلاعات و شهر الكترونيك «السيت» در مشهد سامانه يكپارچه سازي اطلاعاتي واحدهاي منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي طراحي شده توسط مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات واحد مشهد با حضور دبير محترم منطقه 9 جناب آقاي دكتر يعقوبي ، رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي مشهد آقاي دكتر پريز و معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد آقاي دكتر خليل زاده وساير همراهان رونمايي شد .

دكتر خيرخواه مدير مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات واحد مشهد در خصوص اين سامانه اعلام نمود با توجه به اينكه واحدهاي منطقه 9 از سيستم هاي يكپارچه طراحي شده در واحد مشهد استفاده مي نمايند اين امكان فراهم گرديده است كه تعامل اطلاعاتي بين اين واحدها بر قرار گرديده و منابع اطلاعاتي به اشتراك گذاشته شود. وي گفت در فاز اول اين طرح سيستم اسناد و مدارك و كتابخانه ها بين واحدها يكپارچه سازي شده و سرويس هايي نظير جستجو و امانت كتاب و پايان نامه و . . . بين كتابحانه هاي واحدهاي مختلف دانشگاهي براي اساتيد و دانشجويان و همچنين اطلاعات فهرستنويسي كتابها براي كتابداران فراهم گرديده است. دكتر خيرخواه افزود در فاز هاي بعدي طرح، سرويس هايي نظير نقل و انتقال دانشجويي ، تعامل اطلاعات آموزشي دانشجويان، تعامل اطلاعاتي دانشجويان ، اساتيد و كاركنان در فعاليت هاي فوق برنامه در سطح منطقه و . . . فراهم خواهد گرديد.

كسب مقام اول كشورى