معرفى پرسنل اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات

پرسنل شاغل در اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات با توجه به تخصص هاي مورد نياز به شرح زير مي باشند :

  1. دكتري كامپيوتر                                                                                                   1 نفر
  2. دانشجوى دكترى كامپيوتر                                                                                      1 نفر
  3. كارشناس ارشد كامپيوتر نرم افزار                                                                             1 نفر
  4. كارشناسى ارشد انفورماتيك پزشكى                                                                        1 نفر

  5. كارشناسي ارشد مديريت فناورى اطلاعات                                                                  1 نفر
  6. كارشناسى ارشد كامپيوتر هوش مصنوعى                                                                 2نفر
  7. دانشجوى كارشناسى ارشد كامپيوتر نرم افزار                                                             5 نفر
  8. کارشناس  کامپيوتر نرم افزار                                                                                   8 نفر
  9. کارشناس الکترونيک وسخت افزار                                                                             2 نفر

Managment

مدير كل مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

دكتر مهرداد جلالی

مدير كل اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات

دكتراى كامپيوتر

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 moslem  torini

مسلم تورينى

مشاور مدير كل مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

كارشناس كامپيوتر

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1368

 

Data Center

اداره شبكه و سخت افزار

mohammad jeddi

محمد جدى

رئيس اداره شبكه و سخت افزار

كارشناس الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1379

 abbas sarabi

عباس سرابى

كارشناس رايانه

كارشناسى مهندسى تكنولوژى نرم افزار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1371

hasan saadat

 حسن سعادت

 كاردان الكترونيك

كارشناس الكترونيك

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 شروع همكارى سال 1381

 ali monshizadeh

 

علي منشي زاده

كارشناس نرم افزار(مسئول امنيت اطلاعات وارتباطات)

كارشناسى ارشد كامپيوتر هوش مصنوعى

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1387

 azmoon

 

 

ستاره آزمون

كارشناس نرم افزار

كارشناسى ارشد كامپيوتر هوش مصنوعى

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1388

Statistic and Information

آمار و اطلاعات

 farshid neghabi

فرشيد نقابى

رئيس اداره اطلاعات و آمار

كارشناس

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1371

 hasan shaabani

حسن شعبانى

كارشناس آمار

كارشناسي ارشد مديريت فناورى اطلاعات

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1375

mehrdad khoshdel

مهرداد خوشدل

كارشناس نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1380

ehsan saffar

احسان صفار خراسانى

كارشناس مسئول نگهدارى جايگاه اينترنتى دانشگاه

دانشجوي دكتري تخصصي كامپيوتر نرم افزار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1385

 

 Design, Develope and software supporting

 

طراحى و توليد نرم افزار

mahdi pakzad

مهدى پاكزاد مباركى

رئيس اداره طراحى و توليد نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1380

 khoshniat

هلاله خوش نيت

كارشناس مسئول توليد سيستم هاى مكانيزه

دانشجوى كارشناسى ارشد  نرم افزار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1380

 charkazi

 

گيتا چركزى

كارشناس نرم افزار

كارشناس رياضى كامپيوتر

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1371

 morteza mohammad zadeh

سيدمرتضى محمدزاده

كارشناس نرم افزار

 دانشجوى كارشناسى ارشد كامپيوتر نرم افزار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1384

 torabizadeh

زهره ترابى زاده

كارشناس نرم افزار

دانشجوى كارشناسى ارشد نرم افزار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1383

 adineh

الهه آدينه محمدى جهانى

كارشناس نرم افزار

دانشجوي كارشناسي ارشد كامپيوتر نرم افزار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1383

 aboalfazl jadidian

ابوالفضل جديديان

كارشناس نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 1386

 daneshgar

نيلوفر دانشگر

كارشناس نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

شروع همكارى سال 1385

 saeid setayesh

سعيد ستايش

كارشناس نرم افزار(مامور)

كارشناس ارشد كامپيوتر نرم افزار

شروع همكارى سال 1386

حميدرضا آرامى

كارشناس بانك اطلاعاتى

دانشجوى كارشناسى ارشد كامپيوتر نرم افزار

 

شروع همكارى سال 1382

 

يامين حجازى

كارشناس كامپيوتر

كارشناسى ارشد انفورماتيك پزشكى

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شروع همكارى سال 13