صفحه اصلى معرفى سيستم هاى مكانيزه

سيستم هاى مكانيزه

 
 
{slider=حوزه است دانشگاه (6  سيستم)}

· سيستم  اطلاعات مديريت MIS (اطلاعات پايه ، آمار و اطلاعات ، شاخص ها و عملكرد ها و پيش بينى ها )

· سيستم ساختار تشكيلات و سازمانى ( امور چارت سازمانى ، پست ها و پرسنلى )

· سيستم مطالعات و آموزش منابع انسانى

· سيستم امور ايثارگران و جانبازان

· سيستم گزينش (همكاران و دانشجويان)

 

{/slider}

{slider=حوزه معاونت آموزشى (13سيستم)} • سيستم جامع آموزش (مشتمل بر انجام تمامى فعاليت هاى اداره آموزش از زمان ثبت نام تا فراغت از تحصيل و امكانات خدمات اينترنتى نظير انتخاب واحد ، حذف و اضافه و مشاهده كارنامه ترمى ، تأييديه انتخاب واحد ، ورود اينترنتى نمرات ، اعتراض اينترنتى دانشجويان ، مشاهده نمرات و . . . ) ( سيستم پايه فاز اول ) • سيستم نظام وظيفه ( سيستم پايه فاز اول ) • سيستم تصاوير اسناد و مدارك دانشجويى ( سيستم پايه فاز اول ) • سيستم حق التدريس اساتيد • سيستم بورسيه اساتيد • سيستم دبيرخانه آموزش • سيستم ارزشيابى اساتيد • سيستم تحصيلات تكميلى ( انجام عمليات مربوط به پروژه ها و پايان نامه هاى تحصيلات تكميلى ) • سيستم اسناد و مدارك كارگزينى هياًت علمى • سيستم امور تسويه حساب دانشجويان • سيستم جامع آموزش پزشكى بالينى • مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكى (EDC) {/slider} {slider=حوزه معاونت ادارى ومالى (11سيستم)} • سيستم جامع مالى دانشجويى ( شهريه ) ( سيستم پايه فاز اول ) • سیستم اسناد دریافتنی (مالی دانشجویی) ( سيستم پايه فاز اول ) • سيستم بودجه و شهریه ( انجام عمليات پيش بينى تعداد دانشجو و شهريه) • سيستم تداركات ( درخواست ها و امور سفارشات و خريد ) • سيستم قبوض اشتراکات ساختمانها • سِستم پارکينگ دانشگاه • سیستم تکمیلی امور کارکنان • سيستم امور نقليه دانشگاه • سيستم اسناد و مدارك كارگزينى پرسنلى • اموروام و صندوق پس انداز پرسنلى (در مرحله پايانى) • ارزيابى و نظر سنجى خدمات دانشگاه {/slider} {slider=حوزه معاونت پژوهشى (12 سيستم)} • سيستم كتابخانه ( مشتمل بر كتاب ، مجلات ، پايان نامه ها ) • سيستم كارآموزى ( مشتمل بر انجام تمامى مراحل كارآموزى دانشجويان ) • سيستم طرحهاى پژوهشى ( انجام كليه مراحل طرح هاى پژوهشى ) • سيستم تجهيزات ( آزمايشگاهها ، كارگاهها ، . . . و تجهيزات كامپيوترى ) • سيستم خدمات پشتيبانى و كامپيوترى ( امور Call ها و تعميرات ) • سيستم جامع آمار و اطلاعات • سیستم پاداش فوق برنامه علمی اساتید (مقالات و پوستر ) • سیستم امور مالی خدمات اینترنتی • سيستم باشگاه پژوهشگران جوان • سيستم همايش و انجمنهاى علمى • سيستم ارتباط با صنعت • سيستم انتشارات (مجله و كتاب) {/slider} {slider=حوزه معاونت فرهنگى (2 سيستم)} • سيستم امور فرهنگى و عفاف ( تذكرات امور عفاف ) • نشريات دانشجويى (در مرحله راه اندازى) {/slider} {slider=حوزه معاونت عمرانى (1 سيستم)} • سيستم اماكن و ساختمان ها ( سيستم پايه فاز اول ) {/slider} {slider=حوزه دانشجويى (11 سيستم)} • سيستم سلف سرويس • كميته انضباطى ( ثبت و ضبط اطلاعات و انجام مراحل مختلف پرونده هاى انضباطى دانشجويان ) • سيستم امور خوابگاهها ( با امكانات متنوع تخصيص اتاق و امكان رزرواسيون از طريق اينترنت و. . .) • سيستم امور فارغ التحصيلان (چاپ گواهينامه هاى مشروح ، فرم هاى اطلاعاتى سازمان مركزى و...) • سيستم صندوق رفاه(انجام عمليات وام هاى اعطائى از طريق صندوق رفاه) • سيستم اياب ذهاب دانشجويى • سيستم فعاليت هاى فوق برنامه ورزشى دانشجوى • سیستم نقل و انتقالالت دانشجویی • سیستم امور مالی دانشجویی و تسویه حساب • سيستم انبار دانشجويى • سيستم همكار دانشجويى {/slider} {slider=سيستم هاى مكانيزه سازمان مركزى دانشگاه } ساير سيستمهاى مكانيزه كه توسط سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى تهيه شده ودر حال حاضر در مشهد در حال بهره بردارى است. 1. سيستم جامع امور مالى 2. سيستم پرسنلى و كارگزينى 3. سيستم حقوق و دستمزد 4. سيستم انبار 5. سيستم اموال {/slider} {slider=سيستم هاى مكانيزه تهيه شده از بخش خصوصى :} • سيستم اتوماسيون ادارى (دبيرخانه و بايگانى و ارجاعات و پيگيرى) • سيستم جامع امور بيمارستانى (HIS) {/slider}