صفحه اصلى سيستم هاى مكانيزه

سيستم هاى مكانيزه

سيستم هاى مكانيزه در حال اجرا

- اسامى63 سيستم مكانيزه در حال اجرا در مشهد و56 سيستم مكانيزه توليد شده توسط مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد در حال حاضر بشرح زير مى باشد :

حوزه رياست دانشگاه (6 سيستم)

· سيستم  اطلاعات مديريت MIS (اطلاعات پايه ، آمار و اطلاعات ، شاخص ها و عملكرد ها و پيش بينى ها )

· سيستم ساختار تشكيلات و سازمانى ( امور چارت سازمانى ، پست ها و پرسنلى )

· سيستم مطالعات و آموزش منابع انسانى

· سيستم امور ايثارگران و جانبازان

· سيستم گزينش (همكاران و دانشجويان)

حوزه معاونت آموزشى (13سيستم)

· سيستم جامع آموزش (مشتمل بر انجام تمامى فعاليت هاى اداره آموزش از زمان ثبت نام تا فراغت از تحصيل و امكانات خدمات اينترنتى نظير انتخاب واحد ، حذف و اضافه و مشاهده كارنامه ترمى ، تأييديه انتخاب واحد ، ورود اينترنتى نمرات ، اعتراض اينترنتى دانشجويان ، مشاهده نمرات و . . . ) ( سيستم پايه فاز اول )

· سيستم نظام وظيفه ( سيستم پايه فاز اول )

· سيستم تصاوير اسناد و مدارك دانشجويى ( سيستم پايه فاز اول )

· سيستم حق التدريس اساتيد

· سيستم بورسيه اساتيد

· سيستم دبيرخانه آموزش

· سيستم ارزشيابى اساتيد

· سيستم تحصيلات تكميلى ( انجام عمليات مربوط به پروژه ها و پايان نامه هاى تحصيلات تكميلى )

· سيستم اسناد و مدارك كارگزينى هياًت علمى

· سيستم امور تسويه حساب دانشجويان

· سيستم جامع آموزش پزشكى بالينى

· مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكى (EDC)

حوزه معاونت ادارى ومالى( 11 سيستم)

· سيستم جامع مالى دانشجويى ( شهريه ) ( سيستم پايه فاز اول )

· سیستم اسناد دریافتنی (مالی دانشجویی) ( سيستم پايه فاز اول )

· سيستم  بودجه و شهریه ( انجام عمليات پيش بينى تعداد دانشجو و شهريه)

· سيستم تداركات ( درخواست ها و امور سفارشات و خريد )

· سيستم  قبوض اشتراکات ساختمانها

· سِستم پارکينگ دانشگاه

· سیستم تکمیلی امور کارکنان

· سيستم امور نقليه دانشگاه

· سيستم اسناد و مدارك كارگزينى پرسنلى

· اموروام و صندوق پس انداز پرسنلى (در مرحله پايانى)

· ارزيابى و نظر سنجى خدمات دانشگاه

حوزه معاونت پژوهشى (12 سيستم)

· سيستم كتابخانه ( مشتمل بر كتاب ، مجلات ، پايان نامه ها )

· سيستم كارآموزى ( مشتمل بر انجام تمامى مراحل كارآموزى دانشجويان )

· سيستم طرحهاى پژوهشى ( انجام كليه مراحل طرح هاى پژوهشى )

· سيستم تجهيزات ( آزمايشگاهها ، كارگاهها ، . . . و تجهيزات كامپيوترى )

· سيستم خدمات پشتيبانى و كامپيوترى ( امور Call ها و تعميرات )

· سيستم جامع آمار و اطلاعات

· سیستم پاداش فوق برنامه علمی اساتید (مقالات و پوستر )

· سیستم امور مالی خدمات اینترنتی

· سيستم باشگاه پژوهشگران جوان

· سيستم همايش و انجمنهاى علمى

· سيستم ارتباط با صنعت

· سيستم انتشارات (مجله و كتاب)

حوزه معاونت فرهنگى (2 سيستم)

· سيستم امور فرهنگى و عفاف ( تذكرات امور عفاف )

· نشريات دانشجويى (در مرحله راه اندازى)

حوزه معاونت عمرانى (1 سيستم)

· سيستم اماكن و ساختمان ها ( سيستم پايه فاز اول )

حوزه دانشجويى (11 سيستم)

· سيستم سلف سرويس

· كميته انضباطى ( ثبت و ضبط اطلاعات و انجام مراحل مختلف پرونده هاى انضباطى دانشجويان )

· سيستم امور خوابگاهها ( با امكانات متنوع تخصيص اتاق و امكان رزرواسيون از طريق اينترنت و. . .)

· سيستم امور فارغ التحصيلان (چاپ گواهينامه هاى مشروح ، فرم هاى اطلاعاتى سازمان مركزى و...)

· سيستم صندوق رفاه(انجام عمليات وام هاى اعطائى از طريق صندوق رفاه)

· سيستم اياب ذهاب دانشجويى

· سيستم فعاليت هاى فوق برنامه ورزشى دانشجوى

· سیستم نقل و انتقالالت دانشجویی

· سیستم امور مالی  دانشجویی و تسویه حساب

· سيستم انبار دانشجويى

· سيستم همكار دانشجويى

 

سيستم هاى مكانيزه سازمان مركزى دانشگاه

ساير سيستمهاى مكانيزه كه توسط سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى تهيه شده ودر حال حاضر در مشهد در حال بهره بردارى است.

1.    سيستم جامع امور مالى

2.    سيستم پرسنلى و كارگزينى

3.    سيستم حقوق و دستمزد

4.    سيستم انبار

5.   سيستم اموال

سيستم هاى مكانيزه تهيه شده از بخش خصوصى :

· سيستم اتوماسيون ادارى (دبيرخانه و بايگانى و ارجاعات و پيگيرى)

· سيستم جامع امور بيمارستانى (HIS)